Servicii

a. Competenţa materială

 

- Consultaţii juridice în vederea instrumentării actelor notariale şi a rezolvării problemelor de ordin juridic;

 - Redactarea şi autentificarea înscrisurilor notariale: declaraţii, procuri, testamente, invitaţii, contracte de vânzare-cumpărare, donaţii, schimburi, dezmembrări (lotizări, dezlipiri), alipiri (comasări), partaj, contracte de ipotecă imobiliară, contracte de ipotecă mobiliară, contracte de gaj, împrumuturi, antecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de întreţinere, de comodat, de închiriere, de mandat, de arendă, dări în plată, tranzacţii etc.;

- Succesiuni, implicând:

procedura succesorală notarială pentru emiterea unui certificat de moştenitor legal/testamentar, a unui certificat de calitate de moştenitor sau a unui certificat de executor testamentar;

procedura lichidării pasivului succesoral pentru administrarea bunurilor defunctului si plata creditorilor acestuia;

procedura prealabilă dezbaterii succesorale în instanţă, pentru emiterea unei încheieri cu privire la rezultatul verificărilor în registrele succesorale notariale ţinute de Camera Notarilor Publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România;

- Divorţuri prin acordul soţilor şi convenţii matrimoniale;

- Legalizări de traduceri sau ale semnăturilor traducătorilor;

- Legalizări de copii, semnături, specimene de semnătură, sigilii;

- Darea de dată certă documentelor prezentate de părţi;

- Certificări de orice fapte, în condiţiile legii, precum şi certificări de tombole şi licitaţii, site-uri web ori programe informatice;

- Primirea de bunuri mobile în depozitul notariatului;

- Activităţi fiduciare;

- Acte de protest al cambiilor, biletelor la ordin şi al cecurilor.

 

b. Competenţa teritorială

 

Potrivit legii, biroul nostru notarial poate instrumenta, în principiu, orice fel de acte notariale. Cu excepţia unor cazuri restrânse, notarii publici au competenţă materială şi teritorială generală. De exemplu, indiferent de locul din ţară unde se situează bunurile mobile sau imobile, la biroul notarial se poate efectua orice act translativ de proprietate (vânzări-cumpărări, schimb, donaţii, contracte de întreţinere etc.).

 

Prin excepţie:

- procedura succesorală notarială nu se poate instrumenta decât dacă defunctul a avut ultimul domiciliu în circumscripţia judecătoriei Buftea, respectiv localităţile Otopeni, Buftea, Chitila, Voluntari, Afumaţi, Baloteşti, Chiajna, Ciolpani, Corbeanca, Dascălu, Dragomireşti-Vale, Găneasa, Grădiştea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneştii de Jos, Tunari (potrivit Hotărârii CSM nr. 102/2021);

- procedura prealabilă dezbaterii succesorale în instanţă (pentru emiterea unei încheieri cu privire la rezultatul verificărilor în registrele succesorale notariale ţinute de Camera Notarilor Publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România) se poate instrumenta dacă biroul nostru ar fi competent pentru dezbaterea procedurii succesorale notariale, conform celor de mai sus;

 - procedura divorţului este de competenţa acestui birou notarial dacă soţii au încheiat căsătoria la un oficiu de stare civilă din circumscripţia teritorială a judecătoriei Buftea sau au avut ultima locuinţă comună în această circumscripţie (localităţile Otopeni, Buftea, Chitila, Voluntari, Afumaţi, Baloteşti, Chiajna, Ciolpani, Corbeanca, Dascălu, Dragomireşti-Vale, Găneasa, Grădiştea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneştii de Jos, Tunari);

 - actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin sau cecurilor se pot instrumenta doar dacă plata urmează a se face în circumscripţia judecătoriei Buftea, respectiv localităţile enumerate mai sus;

- duplicate sau reconstituiri ale actelor notariale se pot instrumenta doar dacă respectivele acte notariale au fost întocmite de acest birou notarial.

 

c. Deplasări

 

Actele notariale solicitate biroului nostru pot fi îndeplinite şi în afara sediului notariatului, prin deplasarea unui notar public, dacă persoana sau persoanele în cauză nu se pot deplasa la biroul notarial, din motive obiective şi justificate, pe baza unei cereri şi cu o programare prealabilă. Notarii publici din acest birou pot efectua deplasări numai în limita competenţei lor teritoriale (circumscripţia judecătoriei Buftea), respectiv localităţile Otopeni, Buftea, Chitila, Voluntari, Afumaţi, Baloteşti, Chiajna, Ciolpani, Corbeanca, Dascălu, Dragomireşti-Vale, Găneasa, Grădiştea, Gruiu, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneştii de Jos, Tunari.

 

d. Cetăţenii străini

 

În principiu, se pot instrumenta acte solicitate de cetăţenii străini numai cu prezenţa unui interpret autorizat de Ministerul Justitiţiei pentru limba maternă a cetăţeanului respectiv. Deoarece unul dintre notarii publici ai acestui birou este şi traducător şi interpret autorizat pentru limba engleză, în cazul în care cetăţeanul străin cunoaşte foarte bine limba română sau limba engleză nu este necesară prezenţa unui interpret autorizat pentru limba maternă, cu excepţia situaţiei în care notarii publici apreciază că acest lucru este necesar datorită complexităţii actului.

Dacă cetăţeanul străin este cunoscător al limbii române atunci actul notarial se poate instrumenta fără prezenţa unui interpret autorizat. Totuşi, potrivit actelor normative în vigoare, cetăţeanul străin trebuie să cunoască limba română suficient de bine pentru a putea completa personal şi olograf o cerere în care să declare expres că nu doreşte prezenţa unui interpret autorizat.