Notar Mirela Moise

Prenume                                 

Mirela

 

Nume                                                

Moise

 

Data şi locul naşterii              

9 septembrie 1962, mun. Galaţi, jud. Galaţi

 

Studii                                                  

1977 – 1981, Liceul de matematică-fizică nr. 1 („Mihail Kogălniceanu”), mun. Galaţi - specialitatea „Informatică”

1981 – 1985, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, secţia „Ştiinţe juridice”

 

Activitate didactică      

2010 – în prezent, formator în cadrul Institutului Notarial Român, disciplinele "Legislaţie notarială. Proceduri notariale. Managementul şi organizarea internă a biroului notarial", "Drept civil. Obligaţii" şi "Controlul activităţii notariale”

                  

Activitate profesională    

1985 – 1988, avocat în Baroul Vrancea

1988 – 1998, avocat în Baroul Teleorman

1998 – în prezent, notar public, Camera Notarilor Publici Bucureşti

2004 – 2014, membru în comisii de pregătire profesională şi verificare a cunoştinţelor notarilor stagiari din cadrul Camerei Notarilor Publici Bucureşti, membru în comisii pentru examenele de intrare in profesie

2004 – 2008, membru titular în Comisia pentru Drepturile Omului din cadrul Uniunii Internaţionale a Notariatului Latin

2005 – 2013, membru al Colegiului de redacţie al Buletinului Notarilor Publici

2009 – 2012, Şeful Corpului de Control al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România

2011 - 2012, membru în comisiile înființate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România în vederea implementării dispozițiilor Codului civil, precum și în vederea redactării propunerilor de modificare a Legii nr. 36/1995 si Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi

2004 – 2008; 2013 - în prezent, Preşedintele Consiliului de Disciplină al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România

 

Lucrări ştiinţifice              

 

A. Articole, comentarii și studii

Contractul de întreţinere, partea I, în Buletinul Notarilor Publici nr. 2/2003, pp. 9-14, şi partea a II-a, în Buletinul Notarilor Publici nr. 4/2003, pp. 16-20

Despre servitutea de trecere, în Buletinul Notarilor Publici nr. 1/2004, pp. 13-18

Aspecte teoretice privind promisiunea de vânzare-cumpărare, în Buletinul Notarilor Publici nr. 2/2005, pp. 43-51

Modificarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare prin Legea nr. 247/2005 (în colaborare cu Laura Badiu), în Buletinul Notarilor Publici nr. 5/2005, pp. 22-30

Principiile şi regulile conduitei concurenţiale în cadrul profesiilor liberale în general şi în cadrul profesiei de notar în special (în colaborare cu Doina Rotaru şi Marina Manole), în Buletinul Notarilor Publici nr. 5/2006, pp. 28-30

Acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar, partea I, în Buletinul notarilor publici nr. 6/2006, pp. 27-31, şi partea a II-a, în Buletinul Notarilor Publici nr. 2/2007, pp. 20-22

Actul notarial, instrument de garantare a drepturilor omului, în Revista Dreptul nr. 11/2006, pp. 136-145 şi în revista Le Gnomon nr. 148 ianuarie-martie 2006 - Revista internaţională de istorie a notariatului, editată de Institutul Internaţional de Istorie a Notariatului Francez

Consideraţii cu privire la modul de calcul al impozitului pe venitul rezultat din transferul proprietăţii imobiliare, ca urmare a modificării Codului fiscal prin Legea nr. 372/2007, în Buletinul Notarilor Publici nr. 1/2008, pp. 17-22

Certificatul de urbanism şi implicaţiile sale în activitatea notarială, în Buletinul notarilor publici nr. 4/2008, pp. 19-26

Controlul profesional-administrativ al activităţii notariale, în Buletinul notarilor publici nr. 3/2009, pp. 66-73

Notă la decizia civilă nr. 45 din 3 martie 2009 a Tribunalului Brăila, în Buletinul notarilor publici nr. 1/2010, pp. 14-21

Consecinţele declarării judecătoreşti a morţii în procedura succesorală notarială, în Buletinul Notarilor Publici nr. 5/2010, pp. 5-8

Clauza penală şi arvuna în noul Cod civil, în Activitatea Uniunii. Supliment al Buletinului Notarilor Publici, nr. 1/2012, pp. 91-94

Dreptul de preempţiune reglementat de Codul civil, din perspectiva practicii notariale, în Buletinul Notarilor Publici nr. 2/2012, pp. 10-19

Observaţii cu privire la unele aspecte ale opţiunii succesorale în Codul civil, în Buletinul Notarilor Publici nr. 6/2012, pp. 29-30

Retransmiterea dreptului de opţiune succesorală în noul Cod civil (partea I), în Buletinul Notarilor Publici nr. 2/2013, pp. 12-17

Încetarea convenţională a contractelor, în Buletinul Notarilor Publici nr. 4/2013, pp. 8-16

Ipoteze de practică notarială în legătură cu suspendarea procedurii succesorale notariale, în Buletinul Notarilor Publici nr. 5/2016 (în colaborare cu Veronica Stan), pp. 10-18

Ocrotirea persoanei cu dizabilități prin instituirea asistentului prevăzut de Legea 140/2022, în Notar de București nr. 80/2022

 

B. Lucrări publicate în volum

- Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Codul civil al României. Îndrumar notarial, vol. I și II, Ed. Monitorul Oficial, București, 2011 (autor al comentariilor pentru Cartea a V-a – „Despre obligații”, Titlurile I-VIII)

- Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Ghid de practică notarială, Ed. Notarom, București, 2011 (coautor al părții referitoare la Cartea a V-a a Codului civil – „Despre obligații”, Titlurile I-VIII)

                                     

Limbi străine                            

Franceză – foarte bine

Germană – satisfăcător

Engleză – satisfăcător